Plantec
Onze visie en werkwijze

Met als drijfveer de overtuiging dat “het ons omringende” een bepalende invloed heeft op de kwaliteit van ons leven en met een creativiteit welke zijn oorsprong vindt in het aanvoelen van de omgeving en in het ontleden van het bouwprogramma wordt met een multidisciplinair team van ontwerpers en ingenieurs elk ruimtelijk concept tot in detail uitgewerkt om zodoende onder de vorm van straten, pleinen, openbare gebouwen, private woningen, enz. de kwaliteit van eenieders leven te helpen verhogen.

Onze diensten:

Architectuur
Privaat : woningen, appartementen, parkeergebouwen, winkelinrichting, …
Openbaar: sporthall, brandweerkazerne, jeugdhuis, restauraties, zeilclub, …

Wegenbouw en beplanting:
Studies voor de aanleg van wegen en riolen, pleinen, industrieterreinen, fietspaden, winkel-wandelstraten, zeedijken, collectoren en pompstations, parken, kerkhoven, containerparken, doortochten, landbouwwegen,…

Topografie
Alle opmetingen, opmaken verkavelingsdossier, grondverzet, …

Stabiliteit
Alle betonstudies, metaalconstructies, betonherstelling, houtbouw, zeewering…

Hydraulica
Hydronautstudies, hydraulische berekeningen,…

ISO 9001 gecertificeerd

Op 3 februari 2003 heeft het bureau Plantec nv het certificaat Kwaliteitssysteem ISO 9001 bekomen. Hierin zijn interne procedures ingesteld die de klant een onberispelijke behandeling en kwaliteit garanderen. Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig gecontroleerd door BQA.